جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
  • موقعیت Hanoi, Viet Nam
  • مساحت 110 m2
  • مقدار $1250.00
  • دسته بندی کاغذ دیواری

توضیحات